Foto boven: Joris Buijs 

Foto’s onder: Miek Korsmit

26 april 2024

Dit jaar ontvingen 2 inwoners van de gemeente Tilburg uit Tilburg-Noord een Koninklijke onderscheiding op 26 april, de jaarlijkse lintjesregen. Burgemeester Weterings reikte de onderscheidingen uit op 3 bijeenkomsten in de Raadszaal van het Stadhuis.In Tilburg Noord

 

De heer M.J.C. (Mathieu) Gardeniers (75)

– Woont in Tilburg
– Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Gardeniers is sinds 2014 als secretaris zeer intensief betrokken bij Wijkraad Noordraad Heikant- Quirijnstok. Hij is hiervoor wekelijks 14 uur actief en aanspreekpunt voor de gemeente Tilburg en zo’n 20 andere organisaties in de wijk. De heer Gardeniers organiseert daarnaast informatiebijeenkomsten en activiteiten in de wijk. Sinds 2018 is de heer Gardeniers secretaris van Buurtvereniging Schanszicht. Hier behartigt hij de belangen van de leden en draagt hij bij aan ontwikkelingen in de buurt, zoals het verbeteren van de verkeersveiligheid en herinrichting van diverse straten. In het verleden was de heer Gardeniers langdurig lid van het dagelijks bestuur en secretaris van de Montfortparochie (1980-2001). Hij was hier niet alleen bestuurlijk actief, maar hield zich ook bezig met het pastorale werk. Jongeren hadden zijn speciale aandacht, denk hierbij aan ondersteuning van het jongerenkoor en individuele begeleiding van jongeren.

 

Mevrouw Y.E. (Yvonne) Visser (73)

– Woont in Tilburg
– Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Visser was van 1980 tot 2001 voorzitter van Vereniging De Grootste Luxe na de Kleurenteevee, een landelijk opererend theatergezelschap. Van 1991 tot 2001 was ze bestuurslid van de Vereniging Kinderdagverblijven Tilburg en Stichting Bedrijfsgerichte Kinderopvang. Mevrouw Visser was van 2000 tot 2017 lid van het bestuur van Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk. Vanaf 2007 was ze bovendien lid van de landelijke sollicitatiecommissie van Vluchtelingenwerk Nederland. Sinds 2010 vervult ze vrijwillig de rol van buurtbemiddelaar bij ContourdeTwern en bemiddelt ze bij dreigende burenconflicten. Ook begeleidt en coacht ze andere buurtbemiddelaars. Vanaf 2017 zit mevrouw Visser in het bestuur van de Tilburgse Sportraad en sinds 2018 is ze voorzitter van tennis- en padelvereniging RTV Quirijn.