Aanleveren advertenties en kopij

Adverteer ook in uw buurt!

 

Adverteren in uw omgeving werkt! In de bus bij 10.250 huishoudens!

De wijkkrant hanteert vaste maten en prijzen voor een advertentie.

Alle adverteerders ondertekenen een overeenkomst als zij willen adverteren in de wijkkrant. Ze zijn vrij om het aantal advertenties te bepalen.

Informatie aanvragen

Betaling kan na iedere editie of per kalenderjaar. Per factuur wordt € 2,00 administratiekosten in rekening gebracht. Adverteerders hebben een schriftelijke opzegtermijn van twee maanden. Indien nodig kunnen advertentieprijzen worden aangepast. De redactie bepaalt dit, zij moet de adverteerders hiervan 3 maanden van te voren op de hoogte stellen middels een brief.

De advertenties dienen drukklaar in een PDF bestand (voor krantendruk) van de juiste advertentieafmetingen worden aangeleverd. Advertenties die niet voldoen aan deze specificaties kunnen helaas niet geplaatst worden. Onze vrijwillige opmakers kunnen helaas niet helpen bij het aanpassen van de advertenties. Freelance Creative kan u helpen bij het opmaken (15% korting) van een mooie advertentie en/of het aanleveren van een juist PDF bestand.

Neem hiervoor contact op met Jasper Razenberg via mail@freelancecreative.nl

Alle adverteermogelijkheden op een rij

*) Advertentieprijs per uitgave

Voorpagina

Aanleveren advertenties 2021

8 januari, 12 februari, 26 maart,
21 mei, 16 juli, 27 augustus, 8 oktober en 19 november

Aanleveren kopij 2021

8 januari, 12 februari, 26 maart,
21 mei, 16 juli, 27 augustus, 8 oktober en 19 november

Bezorging krant in 2021

10 februari, 17 maart, 26 april, 17 juni,
11 augustus, 22 september, 3 november en 14 december

De advertenties dienen drukklaar, in een pdf-bestand (voor krantendruk) van de juiste advertentieafmetingen, te worden aangeleverd. Advertenties die niet voldoen aan deze specificaties kunnen niet geplaatst worden.