Dit jaar ontvangen 5 inwoners van Tilburg-Noord een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Theo Weterings reikt deze lintjes uit tijdens de Lintjesregen op dinsdag 26 april in de Raadszaal van het Stadhuis.

1. De heer H.L.A. (Harrie) Meeuwesen (70)

• wonende te Tilburg
• Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Vanuit zijn voormalige werk bij de politie is de heer Meeuwesen op een aantal gebieden als vrijwilliger actief. Sinds 1996 is hij bestuurslid en secretaris van de Stichting Sociaal Fonds Politie Nederland. Politiemedewerkers die in financiële problemen komen, kunnen een beroep doen op dit fonds. Sinds 2014 is hij adviseur voor de CNV Overheid en Publieke Diensten, waar hij ook in het Lokaal Overleg de persoonlijke belangenbehartiging van de leden verzorgt. Hij is daarnaast actief als CAO-onderhandelaar en vertegenwoordiger in een functiewaarderingscommissie. Sinds 2005 is de heer Meeuwesen bestuurslid van het Tilburgs Mannenkoor La Renaissance, waar hij ook zes jaar voorzitter van was. Tenslotte zet de heer Meeuwesen zich zeer actief in voor de wijk Tilburg-Noord. Sinds 2015 is hij voorzitter van de Noordraad Heikant Quirijnstok en van de wijkraad Stokhasselt ’88. Vanuit deze functies is hij nauw betrokken bij de Pactontwikkelingen.


Een lintje voor Harrie Meeuwesen
Door: Thea van Blitterswijk

‘Tilburg Noord verveelt nooit!’, schreef Harrie onlangs als ondertitel onder een banner die de komende weken op verschillende locaties in de wijk zal staan. Een uitspraak die klinkt als een klok en eigenlijk ook wel op hemzelf van toepassing is. Harrie heeft op 26 april een lintje gekregen en deze onderscheiding werd opgespeld door burgemeester Theo Weterings. 

Het is een lange weg, het aanvragen van een lintje… Maar er zijn van die mensen voor wie je dat graag overhebt; niet omdat het moet, maar omdat het kan. Harrie Meeuwesen is zo iemand.

Als voorzitter van beide wijkraden in Tilburg-Noord, is hij  onophoudelijk in de weer. Tilburg-Noord moet wat hem betreft een plaats zijn en blijven waar het goed leven, goed wonen en goed werken is voor alle mensen die er komen. Daarbij is de drive van Harrie groot; hij is gekend als iemand die wil blijven zien dat Noord een wijk is vol diversiteit, inmiddels meer dan 120 nationaliteiten en veel sociale woningbouw. Harry is een spin in het web die overlegt met partners en niet ophoudt met het maken van plannen. Verbeterplannen die altijd weer intensief onder de aandacht worden gebracht van de verantwoordelijken in het gemeentebestuur en ambtelijk apparaat. Scherp is hij vooral als het gaat om grote, fysieke projecten die worden gepresenteerd en hij aarzelt nooit om die in een grotere context te plaatsen en te becommentariëren.

Als je zo’n lintje aanvraagt, is het van belang om daar zoveel mogelijk ondersteuningsbrieven bij te verzamelen. Bij Harrie werd dat een indrukwekkende verzameling. Overal waar hij werkte bleek hij zich op verschillende manieren in te zetten, zowel betaald als onbetaald. Indrukwekkende getuigenissen liggen er van de CNV  waarvoor hij nog altijd intensief actief is als adviseur, binnen de politieorganisatie op vele gebieden, met steeds een focus op sociale aspecten binnen en buiten de politie met bijzondere inzet als secretaris voor het Sociaal Fonds. Harrie wordt door vele ondersteuners geroemd om zijn integriteit, vasthoudendheid en als buitengewoon plezierige gesprekspartner. De vrije tijd wordt op verschillende manieren ingevuld, onder andere met goede zang: vele jaren was hij bestuurslid van Mannenkoor La Renaissance. Om al die redenen en nog veel meer, heeft de koning hem onderscheiden en benoemd ‘tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.’ Meer dan verdiend Harrie, en je houdt het vast nog even vol bij ons, immers: ‘Tilburg-Noord verveelt nooit!”

2. Mevrouw H.W. (Hetty) de Wilde-van Dijk (74)

• wonende te Tilburg
• Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw De Wilde zet zich sinds 2013 in voor de kwetsbare medemens. Dat deed zij zeven- tien jaar lang bij crisisopvang Sterk Huis in Goirle en zijn voorgangers. De laatste jaren heeft zij een grote inzet geleverd voor het sociale winkeltje bij Sterk Huis. Zij zet zich al 17 jaar lang in voor de Stichting Broodnodig, in praktische zin bij het uitdelen van het brood maar ook voert zij gesprekken met gasten en denkt zij mee met het bestuur. Sinds 2006 is zij in Tilburg-Noord, waar zij woont, betrokken bij de wijkraden Noordraad Heikant-Quirijnstok en Stokhasselt. Zij zit in het bestuur en maakt deel uit de werkgroep Woonomgeving waar zij zich bezig houdt met Verkeer en met het Sociale Domein. Ook zette zij zich intensief in voor de vernieuwing van het Wagnerplein en omgeving. Bij de wijkraad Stokhasselt ondersteunt zij tal van activiteiten en stond zij aan de wieg van de ruilwinkel in wijkcentrum de Ypelaer.


Een lintje voor Mevrouw Hetty de Wilde
Door: Harrie Meeuwesen

Tot genoegen van de wijkraad Noordraad HQ heeft Z.K.M. de Koning het besluit genomen mevrouw H.W. de Wilde-van Dijk een Koninklijke onderscheiding te verlenen tijdens de Lintjesregen op dinsdag 26 april 2022. Zij ontvangt deze koninklijke onderscheiding vanwege haar langdurige inzet voor de beide wijkraden in Tilburg Noord, de Bewonersklankbordgroep, de Stichting Broodnodig en Sterk Huis en Contour de Twern.  Wij feliciteren mevrouw de Wilde met deze welverdiende onderscheiding.

 

3. Mevrouw J.H.M. (Annie) van Engelen-van der Steen (81)

• wonende te Tilburg
• Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1979 is mevrouw Van Engelen als instructeur betrokken bij EHBO-vereniging Petrus Donders. In die ruim veertig jaar heeft zij duizenden mensen opgeleid, zowel particulieren als bedrijven. Al meer dan 37 jaar maakt zij bovendien deel uit van het vaste hulpverlenersteam van de vereniging, wat betekent dat zij als hulpverlener actief is op tal van evenementen zoals beurzen, sportwedstrijden en de kermis. Zij levert ook een bijdrage aan de lessen van de IMC Weekendschool om jongeren kennis te laten maken met EHBO. Ook is zij examinator voor het Oranje Kruis. Sinds 1995 is zij lid van het bestuur van Petrus Donders waarin zij veel aandacht geeft aan de sociale kant van het verenigingsleven. Daarnaast is zij de schakel tussen het bestuur en de andere instructeurs.

 


4. De heer H.F.M. (Harrie) de Loos (66)

• wonende te Tilburg
• Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer De Loos zet zich al sinds 1980 als vrijwilliger in. Hij was voorzitter van de Tilburgse basketbalvereniging BC Mates en had diverse vrijwilligersfuncties op het gebied van sport. Sinds 2011 zet hij zich in voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Hij is als bestuurslid, coach en coördinator intensief betrokken bij het Ondernemers Akkoord Midden-Brabant, dat zich inzet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.

Daarnaast  is hj zeer actief voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenafwijking (NAH).Hij was als vrijwilliger zowel uitvoerend als bestuurlijk actief voor Cafe Brein en voor de afdeling Noord-Brabant van de VerenigingHersenletse.nl. Sinds 2013 is hij voorzitter van de Stichting Zorgboerderij de Schelft, waar onder meer mensen met NAH een passende dagbesteding vinden. Sinds 2015 is hij bestuurlijk actief voor de Stichting Daarnah, de Stichting NAHKracht Brabant en de Stichting Support4Life, die zich allen inzetten voor empowerment van mensen met NAH

 

5. Marina Haumahu-Quaars (58)Tilburg
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Ruim 20 jaar is Marina Haumahu vrijwilliger bij turnvereniging Kunst en Kracht. Aanvankelijk deed zij de PR en Communicatie voor lokale en landelijke pers. Later werd zij voorzitter van de Werkgroep Turnen Dames en coördinator van de Werkgroep Wedstrijd Sport. Ook nam zij zitting in het bestuur. Naast alle bestuurlijke activiteiten was zij ook in praktisch opzicht actief. Zo was zij vertrouwenspersoon voor turnsters en ouders, zorgde zij voor de catering rondom wedstrijden, was zij wedstrijdleider en speaker bij wedstrijden en ontwierp en naaide zij de turnpakjes voor de gehele selectie. Een aantal jaren geleden haalde zij, met behulp van vele andere vrijwilligers, het Nederlands Kampioenschap Turnen naar Tilburg. Begin dit jaar is zij gestopt met haar vrijwilligerswerk.