Foto: Woningen Mozartflet aardgas vrij

 

De rijksoverheid is in 2018 gestart met de eerste ronde proeftuinen aardgasvrije wijken. In totaal werd voor 27 proeftuinen subsidie toegekend, waarvan één in Tilburg-Noord. De gemeente ging hiervoor met 3 deelprojecten van start: Beethovenlaan/Offenbachstraat, de Mozartflat en Quirijnstok. Voor de eerste twee projecten was het bijkomend gegeven dat ook onderhoud verricht moest worden (vervanging van daken en respectievelijk balkons). Het project Mozartlaan is sinds enkele maanden in uitvoering. De woningen aan de Beethovenlaan en Offenbachstraat hebben inmiddels nieuwe en geïsoleerde daken. En daar eindigt dit project mee want de bewoners zien af van de stap om de woningen aardgasvrij te maken.

Wijkteam opgeheven
Voor Quirijnstok was het primaire doel ‘van het gas af’. Hiervoor werd in 2019 een wijkteam opgericht dat behoorlijk actief is geweest. Het team is veel in overleg geweest, heeft veel informatie ontvangen en kreeg zelfs scholing. Vorig najaar hebben wijkteam en gemeente besloten dat ‘aardgasvrij’ nog niet haalbaar is; de tijd is er nog niet rijp voor. Het wijkteam is inmiddels opgeheven. Maar daarmee houdt het project niet helemaal op te bestaan. Want het wijkteam mag er dan niet meer zijn, bewoners kunnen wel een rol spelen in de wijkaanpak.

Buurtteam gestart
Een aantal oud-leden van het wijkteam deed samen met een honderdtal wijkbewoners mee met bewonersspel ‘HIER begint het’, dat afgelopen najaar onder leiding van de gemeente (Yvanca Wensing) en door Klimaatstichting HIER (Sanne Dietz) in Quirijnstok werd uitgezet. HIER heeft met dit bewonersspel de eerste stappen gezet tot een nieuw initiatief om bewoners te betrekken bij het verduurzamen van hun woningen. Een aantal bewoners blijft zich na het wijkteam en het bewonersspel actief inzetten en vormen nu het Buurtteam Quirijnstok. Het is de bedoeling dat de verduurzaming in de wijk breder wordt uitgezet en dat bewoners in Quirijnstok worden betrokken bij mogelijke verduurzamingsstappen (CO2 reductie) en dat zij gaan meedenken over acties die hen kunnen helpen met bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen. De bewoners hebben echt wat te zeggen, kunnen zich er mee bemoeien. Bijvoorbeeld door te onderzoeken of er warmtebeelden in de woningen kunnen worden gemaakt om inzichtelijk te krijgen waar het meeste warmteverlies optreedt. HIER én de gemeente bieden daarbij hulp.

Duurzaamheidsmakelaar
En die hulp is er ook van de duurzaamheidsmakelaar die de gemeente heeft aangetrokken om ondersteuning te bieden bij energiebesparing aan bewoners die dat wensen. De duurzaamheidsmakelaar is Maaike Wolfs geworden. Zij is er om energievragen te beantwoorden en technische zaken uit te leggen zodat keuzes gemaakt kunnen worden; collectief of individueel, alles is mogelijk. Maar Maaike doet meer. Ze brengt collectieven van bewoners bij elkaar en legt verbindingen met aanbiedende bedrijven en ondernemers. In dat verband kan ze ook collectieve inkoopacties begeleiden. De duurzaamheidsmakelaar werkt ook samen met en begeleid het buurtteam.

Wil je deelnemen aan dit buurtteam? Sluit je dan snel aan en stuur een e-mail naar: yvanca.wensing@tilburg.nl .

Cadeaubonnen
Naast dit bewonersinitiatief heeft de Gemeente Tilburg ook aandacht en respect voor individuele bewoners die hun woning (stap voor stap) willen verduurzamen. De gemeente biedt daarvoor een cadeaubon van 15 euro per huishouden aan voor woningeigenaren in gemeente Tilburg in samenwerking met het Regionaal Energieloket. Deze bon is gesubsidieerd door de rijksoverheid om woningeigenaren te stimuleren tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen.

De cadeaubon kan aangevraagd en verzilverd worden t/m 31 maart (op=op) op de website van het Regionaal Energieloket (https://regionaalenergieloket.nl/tilburg).