De afgelopen weken is hard gewerkt aan een speciale editie 6 van Wijkkrant Noord. Op uitnodiging van de Wijkraden werd deze editie uitgebreid naar 24 pagina’s. Daarmee kregen de wijkraden, gemeente en maatschappelijke organisaties volop ruimte om hun plannen en visies op diverse doorbraakinitiatieven voor Noord aan de bewoners breed bekend te maken.

Door de bijgestelde coronamaatregelen kunnen de manifestatiebijeenkomsten van 4, 8 en 13 oktober niet doorgaan. Des te fijner is het dat de wijkkrant vanaf woensdag 30 september bij de bewoners van Noord op de mat ligt

Fotobijschrift: Redactielid Ria de Kock overhandigt het eerste exemplaar aan wijkwethouder Mario Jacobs.
Foto: Miek Korsmit