Waarom:
In 2016 werd een terrein binnen het gebied van de Nieuwe Warande natuurvriendelijk ingericht, met onder andere bloemrijk grasland, poelen en een groot bijenhotel. Deze inrichting was onderdeel van een (door BMF) nieuw ommetje doorheen het gebied. Het ommetje en het natuurterreintje werden feestelijk geopend door toenmalig wethouder Jacobs.
Sinds de aanleg is er geen beheer gepleegd op het gebied. Dit verruigt en groeit nu in rap tempo dicht met riet en struikgewas en op termijn wordt dit een bosje (zie foto’s).

 

 

 

https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/nieuwe-warande-tilburg

Uit ecologisch oogpunt is het wenselijk dat het bloemrijk grasland en de bijhorende poelen behouden blijven, als schakel in enerzijds de ecologische verbindingszone die langsheen de Burg. Bechtweg werd aangelegd en anderzijds het netwerk van poelen dat in de Nieuwe Warande en ruimere omgeving aanwezig is.
Om dit behoud te bereiken is regulier beheer nodig in de vorm van het verwijderen van boomopslag en het maaien en afvoeren van de ruigte.

Wat:

  • Manueel verwijderen van houtopslag en jonge struiken uit de poelen en een groot deel van het grasland. Het hakhout wordt ter plekke verwerkt in takkenrillen en takkenhopen langsheen de Burg. Bechtweg. De verwijderde braamstruiken worden samengebracht op een verzamelpunt voor verdere afvoer.
  • Het geheel maaien van de poelen en gedeeltelijk maaien van het grasland. Dit wordt gedaan volgens het principe van sinusbeheer, waarbij een deel van de vegetatie blijft staan en volgend jaar gemaaid wordt zodat er schuilmogelijkheid behouden blijft voor fauna en er meer variatie ontstaat. De precieze omlijning van het te maaien gedeelte wordt later bepaald. Het maaisel wordt verwijderd en samengebracht op een verzamelpunt voor verdere afvoer.

Waar:

  • Het terrein aan weerszijden van de Rugdijk gelegen, ten oosten van de Burg. Bechtweg (zie kaartje). Het betreft twee onderdelen, bestaande uit verruigd bloemrijk grasland en een poel in elk deel. In eerste instantie werken we in het oostelijke deel. Als de tijd het toelaat en er voldoende deelnemers zijn doen we ook het westelijke deel. De taludhellingen en sloten nemen we niet mee.

Aanpak en verzamelen:
Aanvang om 9:30, koffie staat klaar vanaf 9:00.
Lunch (zelf meenemen) van 12:00 tot 13:00. Voor water, koffie, thee en soep wordt gezorgd.
Afsluiten om 16:00

Verzamelen waar de Zwaluwsestraat aansluit op de Rugdijk/Quirijnstokstraat.
Aan de oostkant (Udenhoutse kant) van de Burg. Bechtweg, zie kaartje.
Aanmelden graag via http://natuurwerkdag.nl/ of direct via info@stichtingnieuwewarande.nl