Wim Manders

Harrie van den Berg

Arockiadoss Belavendran

Drie  Norbertijnen van de Abdij van Berne vieren op 10 september een bijzonder jubileum. Wim Manders viert dat hij 60 jaar geleden priester werd gewijd. Voor Harrie van den Berg is dat 50 jaar en Arockiadoss Belavendran, die 4 jaar geleden de norbertijner gemeenschap van de Schans kwam versterken, viert zijn 12,5 priesterjubileum.

Het wordt een grootse feestdag. Zeker Wim Manders en Harrie van den Berg hebben op een grootste manier bijgedragen aan de opbouw van Tilburg Noord. Kort na de bouw van de nieuwe wijken Heikant en Quirijnstok vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw, stonden ze aan de basis van wijkopbouw en organiseerden alle mogelijke activiteiten voor oude en nieuwe bewoners. De ‘oude’ Heikanters moesten wennen aan de nieuwe bewoners vanuit het hele land. Dankzij de enorme inzet van de norbertijnen aan de Schans ontwikkelde de wijk tot een gemeenschap waar het nog altijd goed wonen is. Sinds 25 jaar vestigen zich mensen van overal in de wijk. De parochie Heikant-Quirijnstok en de norbertijnen hebben ook daar een grote bijdrage aan geleverd.

Wim Manders was als teamleider voorganger van Denis Hendrickx, de huidige abt van Berne. Hij stond open voor nieuwe ontwikkelingen en gaf daar alle ruimte voor, zowel over een nieuwe wind in de kerk als maatschappelijke ontwikkelingen. Harrie van den Berg is binnen en buiten de wijk bekend als de fietsende pastor, die met iedereen een goed contact had en heeft. Arockiadoss tenslotte leerde onze lastige taal en springt bij op al die plaatsen waar dat nodig is.

Op 10 september wordt dit feest groots gevierd in Tilburg Noord.

Het programma: Om 10.30 uur de Eucharistieviering met projectkoor o.l.v. Evert van Merode in de Mariakerk en voorganger Abt Denis Hendrickx.

Daarna van 14.00 tot 16.00 uur Receptie in het Ronde Tafelhuis, Wagnerplein 101.