ZING ADVENT
16 DECEMBER om 19.30 uur in de Mariakerk

Dit jaar een gehele vernieuwde versie van de Adventssamenzang. Evert van Merode, componist en pianodocent en Arjan van Baest (onder andere muzikaal leider van de Stichting Bachcantates Tilburg) , verzorgen samen met onder meer Andreas van Zoelen, topsaxofonist aan Fontys Academy of Music and Performing een muzikale avond in het midden van de Advent.

Met muzikanten op dit niveau mogen wij rekenen op een programma met prachtige liederen. En vanzelfsprekend staat er veel kerstsamenzang op het programma. Het grote orgel en de piano, begeleid door een saxofoonensemble brengen liederen als ‘O kom, o kom Emmanuel, Silent Night, Christmas Lullaby en Nu zijt wellekome. De muziek wordt afgewisseld met korte overwegingen die passen in het programma, gelezen door Thea van Blitterswijk.

Het programma duurt ongeveer één uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur en het programma begint om 19.30 uur. De entree is gratis, uw donatie voor het werk van onze zusters in Zsambek wordt zeer op prijs gesteld.

De muzikanten bieden ons deze avond gratis aan. Dit als blijk van waardering voor het werk van de norbertijnen in onze parochie in Tilburg Noord.

Van harte welkom ieder die dat wil!