Foto: Het congres wordt op 12 september georganiseerd in de Hasseltse kapel in Tilburg. Dit monument is rond 1500 gebouwd. Het is een van de drukste bezochte Mariapelgrimsoorden van Brabant. 

Behoud nu en in de toekomst van deze kroonjuwelen van de volksdevotie
Congres over kapellen en pelgrimsoorden in Hasseltse kapel

In de Hasseltse kapel wordt op donderdag 12 september 2019 een congres gehouden over  kapellen en pelgrimsoorden in Brabant. Het doel is er samen bij stil te staan hoe dit voor Brabant zo belangrijk religieus erfgoed nu en in de toekomst behouden kan blijven. Deelname aan het congres is gratis. In verband met de organisatie wordt deelnemers gevraagd zich tijdig in te inschrijven.

Een boekje met de teksten van alle lezingen wordt gratis verstrekt. Ook de lunch is gratis. Het congres begint om 10.00 uur en eindigt om 15.00 uur. Opgeven kan via activiteiten@hasseltsekapel.nl of via info@hennievanschooten.nl. Deze contactpersonen kunnen ook aanvullende informatie geven. Aan het congres kunnen maximaal 75 personen deelnemen. De organisatie is in handen van de Hasseltse kapel en de kapel O.L. Vrouw ter Nood in Tilburg.

Brabant is rijk gezegend met honderden kapellen en een behoorlijk aantal pelgrimsoorden. De beheerders/eigenaren stellen alles in het werk om ze zowel materieel als immaterieel hun bezit in prima staat te houden. De kapellen en de pelgrimsoorden trekken nog steeds veel bezoekers. Soms lijken ze wel populairder dan ooit. Maar er zijn ook serieuze zorgen. Die komen op het volgend neer: Hoe worden deze kroonjuwelen van de volksdevotie in stand gehouden? Wie draagt er straks zorg voor? Hoe blijven in de toekomst mensen naar de kapellen en de pelgrimsoorden komen? Hoe blijven die in de belangstelling staan? Blijft de rol en betekenis dezelfde? Hoe moet aansluiting worden gezocht bij de sterk veranderde samenleving? Al deze vragen komen aan bod tijdens voordrachten en lezingen door specialisten op het gebied van het materiële en immateriële volksgeloof, gebouwen, subsidies en dergelijke. Na afloop wordt een aanzet gegeven tot een structurele samenwerking tussen beheerders en eigenaren van kapellen en pelgrimsoorden. De bedoeling is samen sterk te zijn in het behoud van dit belangrijke Brabantse erfgoed.